Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Diskalkuli Testi Nedir? Nasıl Yapılır?

Genel Bakış

  • Diskalkuli ile ilgili testler çeşitli matematik becerilerine bakar.
  • Bu beceriler zihin matematiği ve niceliksel akıl yürütmeyi içerir.
  • Diskalkuli testi dikkat, ayrıca matematikte zorlanmaya sebep olan işleyen bellekle ilgili problemleri de açıklayabilir.

Çocuğunuzun matematikle ilgili problemi olduğunda buna sebep olan şeyi merak ediyorsunuzdur. Diskalkuli rahatsızlığı mı var yoksa bir şey mi durumu zorlaştırıyor? Emin olmanızı sağlayacak tek bir yol vardır. Diskalkuli için çocuğunuzu teste tabi tutmak zorundasınız (diskalkuli günümüzde matematikte zayıflık da içinde olan "özel öğrenme bozukluğu" olarak tanımlanmaktadır).

Bütüncül bir değerlendirme zorlandığı yerleri tam olarak gösterebilir. Değerlendiriciler bir çocuğun temel hesaplamaları yapabilmeyi, matematiksel olguları hatırlamayı ve problemleri hızlıca çözmeyi nasıl iyi yapabildiğine bakar. Diskalkuli için her test farklı beceriyi inceler. Bazı testler şunları değerlendirebilir:

  • Hesaplama becerileri
  • Matematikte akıcılık
  • Zihinden hesaplama
  • Sayısal akıl yürütme

Diskalkuliyi değerlendirirken uygulanan testlerden 4 tanesi ve her birine ait örnekler aşağıda verilmiştir.

Hesaplama Becerilerini Değerlendiren Testler

Örnek: Woodcock-Johnson IV (WJ IV) Hesaplama alt testi

Benzer içerikli testler: Wechsler Bireysel Başarı Testi IV (WIAT-IV) Sayısal İşlemler, Matematiksel Akıcılık ve Hesaplama Testleri (MFaCTs), Kapsamlı Matematiksel Yetenekler Testi (CMAT)

Neyi ölçer: Çocuğunuzun matematiksel işlemleri etkili ve doğru olarak yapma yeteneğini ölçer.

Neden önemlidir:  Bu beceriler çocukların doğru hesaplamalar yapmasını sağlar. Toplamadan trigonometriye kadar bütün matematiksel işlemleri içine alır.

Nasıl çalışır: Çocuğunuza kağıt kalemle çözmesi istenen temel matematik problemleri verilir. Problemlerin türleri yaşı veya seviyesine bağlı olarak değişir. Daha küçük çocuklara toplama ve çıkarma soruları sorulur. Daha büyük çocuklara ise çarpma, bölme, ondalık ve kesirlerle ilgili sorular sorulur. Lise öğrencilerine ise cebir soruları da sorulur.

Bu testlerde zaman kısıtlaması yoktur. Çocuğunuz düşük bir puan alırsa, değerlendirici çocuğun yaptığı hata türlerini inceler. Çocuklar 38-29=19 işlemindeki gibi hata yapıyorsa, ödünç alma gibi matematik kavramını anlamıyordur.

Fakat bazı çocuklar kavramları anlasalar bile hatalar yapar. Örneğin; 2 tane toplama sorusunu yaptıktan sonra, bir çocuk soru bölme sorusu olmasına rağmen onu toplama sorusu şeklinde çözebilir. Bu ise dikkatle ilgili sorunlara işaret eder.

Matematiksel Akıcılığı Değerlendiren Testler

Örnek: WJ IV Matematik Akıcılığı alt testi

Benzer içerikli testler: WIAT-IV Matematik Akıcılığı alt testi, MFaCTs Akıcılık Testi

Neyi ölçer: 3x3=9 gibi matematiksel olguları hızlı ve doğru şekilde anımsama yeteneğini ölçer.

Neden önemlidir: Çocukların temel matematiksel olgularını bilmeleri onların yeni kavramlar ve becerilere daha fazla enerji harcamalarına imkan verir. Parmaklarıyla saymak zorundalar ya da temel hesaplamalarda zorluk yaşıyorlarsa gerçekten bu onları yavaşlatabilir. Ayrıca kafalarının daha fazla karışma ve problemde kaybolma ihtimalleri vardır.

Çocukların problemleri hızlıca çözmeleri dikkatlerini sürdürmeyi gerektirir. Dolayısıyla düşük bir puan matematikte yaşanan zorluklara ek olarak dikkat sorunlarının da göstergesi olabilir.

Nasıl çalışır: Matematik hesaplama sorularından oluşan yazılı test verilir (Bunlar hesaplama testindeki problemlere benzer fakat daha kolaydır). Belli bir zaman aralığında çocuk yapabildiği kadar çok sayıda soru çözmek zorundadır. Sürenin miktarı yaşla değişir fakat genel olarak 3 ile 5 dakika arasındadır.

2018 | diskalkuli | Küçük

Zihinden Hesaplamayı Değerlendiren Testler

Örnek: Çocuklar için Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-IV) Aritmetik alt testi

Benzer içerikli testler: Tempolu İşitsel Seri Toplama Testi (PASAT), Zihinden Hesaplama Testi

Neyi ölçer: Çocuğunuzun zihinden matematik sorularını çözme yeteneğini ölçer. Bu zihin matematiği olarak da bilinir.

Neden önemlidir: Zihin matematiği çocukların bir şeyler yapmasını gerektirir. Duydukları bilgiyi hatırlamaları, matematiksel olguları geri çağırmaları ve son olarak hesaplama yapmaları gerekir. Düşük bir puan temel matematik stratejilerinde usta olmadığı anlamına gelebilir. Ayrıca işleyen bellekte problem olduğu ya da kaygı yaşadığı anlamına da gelebilir.

Nasıl çalışır: Test bilgisayar ortamında sözel ya da görsel olarak iki şekilde verilebilir. Sözel versiyonda çocuğunuz soruları dinler. Örneğin 9 eksi 3 artı 6 şeklinde örnek duyabilir. Görsel versiyonda ise ekranda sayı flaşları görür. Bir tane 3 görür ardından toplaması için başka bir 3 görür. Sonra ekranda 2 görür bu yüzden 6+2 şeklinde toplar ve bu şekilde devam eder. Yani rakamlar ayrı ayrı görülür.

Sayısal Akıl Yürütmeyi Değerlendiren Testler

Örnek: WIAT-IV Matematik Problem Çözme alt testi

Benzer içerikli testler: WJ IV Uygulamalı Problemler, CMAT Problem Çözme

Neyi ölçer: Çocuğunuzun matematik problem çözme becerisini ölçer. Özellikle sayısal ilişkileri anlama ve bir kelime problemini çözmek için hesap oluşturma.

Neden önemlidir: Çocuklar matematiksel ifadeden oluşan soruları çözmek için akıl yürütmeyi kullanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da sayısal kavramları anlayabilmeyi gerektirir. Bu testten alınan düşük bir puan matematik, dil ya da üst düzey düşünme becerilerinde bir problemin işareti olabilir bu yüzden daha fazla test bunun arkasında yatan nedeni öğrenmek için yapılmalıdır.

Nasıl çalışır: Bu test hem sözel hem görsel komutları kullanır. Değerlendirici çocuğunuza sözel olarak kelime problemleri verir ya da çocuğunuz problemi okur. Hesaplamasına yardımcı olması için kağıt ve kalem de kullanır ve sorunun yazılı halini de alır.

Tipik bir soru şöyle olabilir: Can markete yürüdü. Market 10 kilometre uzaktadır. Markette Ali'yle karşılaştı. İkisi de Can'ın evine yürüdüler. Her iki çocuğun yürüdüğü toplam kilometre kaçtır? (Cevap 30)

Diskalkuli Testinden Sonra Ne Olur?

Değerlendirici bütün testlerin sonuçlarına birlikte bakacaktır. Ayrıca zeka testleri gibi diğer test türlerine de bakmak zorundadır.

Sonuçları almak haftalar sürebilir. Değerlendirici bütün bilgileri bir araya getirip bir rapor yazacaktır.

Test sonuçları çocuğunuzun diskalkuli olduğunu gösterirse, sonrasında neler yapılması gerektiğini araştırın. Çocuğunuza uygun diskalkuli etkinliklerini araştırın. Diskalkuli olan çocukların neler yaşadığını anlatan bir simülasyon araştırın.

Anahtar Düşünceler

  • Diskalkuli testleri hesaplama ve problem çözme becerilerini içeren çeşitli becerileri inceler.
  • Çocuğunuzun temel probleminin matematik ya da başka bir şey olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
  • Test sonuçları çocuğunuzun diskalkuli olduğunu ortaya koyarsa, çocuğunuza uygun diskalkuli etkinliklerine bakabilirsiniz.

Disleksi Defteri : ÖÖG ( Disleksi,Disgrafi,Diskalkuli) ve DEHB tanılı öğrenciler için özel olarak üretilmiştir. Satın almak için TIKLAYINIZ  FACEBOOK YORUMLARI