Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Cep Telefonu Kullanımı ve Dikkat

International Journal of Neuroscience’ın Eylül 2007 sayısında, ‘Cep Telefonunu Sık Kullanmak Zihinsel Odaklanmayı Geliştirebilir’ adında bir makale yayınlanmıştır.
Araştırma, Hollanda’da Nijmegen’den Beyinklinik Tanıları’ndan ve Radboud Üniversitesinden, Londra’dan Psikiyatri Enstitüsünden ve Sydney’den Beyin Kaynağı Şirketi’nden araştırmacılar tarafından yapışmıştır.
Araştırmacıları sonuçlarını 300 kişinin verilerinden çıkarmışlardır. Grup; 100 sık cep telefonu kullananlar, 100 cep telefonu kullanmayanlar ve 100 kontrol grup olmak üzere üçe ayrılmıştır. Dikkat, hafıza ve işleyiş üzerine beyin aktivitelerindeki farklılıklar QEEG veya sayısal EEG ile ölçülmüştür. QEEG bilim yerine daha çok sanattır ve nispeten yeni bir teknolojidir.
İlginçtir ki, araştırmacılar sıkça cep telefonu kullananların beyin işleyişinde yavaşlama, fakat odaklanmada ve dikkatte iyileşme görmüşlerdir. Araştırmacılara göre daha iyi odaklanmak öğrenilmiş bir etki; kişi telefonla konuşurken çevresindeki dikkat dağıtıcı etkenleri filtreliyor.
Araştırmacılar haklı olarak bu verilerin başlangıç niteliği taşıdığından ve başka bir deneyde tekrar aynı sonucun elde edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Üstelik sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunun belirlenmesi zordur.
Araştırmanın yan-yazarı Martijn Arns, “Sıkça cep telefonu kullanan grup cep telefonlarını – verilerin toplandığı zaman zarfında – yalnızca ortalama 2,4 sene kullanmışlardır ki bu rakam şu an için kısa bir süre sayılır. Bu nedenle daha uzun süreli telefon kullanımlarında bu araştırmadaki gözlenen etkiler daha ciddi boyutlarda olabilirler” demektedir  FACEBOOK YORUMLARI