Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dehb Nedir?

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunu (DEHB) Anlama Kılavuzu

Neler Öğreneceksiniz?

Konu Başlıkları:

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'na Ait Belirti ve Bulgular

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Eş Zamanlı Gerçekleşen Diğer Problemler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Muhtemel Nedenleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Tanılanır?

Uzmanlar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda Ne Yapabilir?

Siz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu odaklanma, öz-denetim ve günlük yaşamdaki diğer önemli becerileri etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Beynin anatomisi ve donanımındaki farklılıklardan kaynaklanır ve genelde aile bireylerindeki genlerden gelir, kalıtsaldır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuklukta karşılaşılan en yaygın durumlardan birisidir. Okulda ve günlük yaşamda çocukların görevi nasıl yerine getirdiklerini etkiler. Çocuğunuzun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olduğundan şüphelenmeniz ya da bu rahatsızlığa sahip olduğunu işitmeniz beraberinde birçok soruyu akla getirecektir, örneğin; "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) nedir?".belirtileri nelerdir merak ediyorsunuzdur ve bu konuda çocuğunuza nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek istiyorsunuzdur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun zorluklarını anlamanız çocuğunuz için olası en iyi yardımı bulmanızı sağlar. Konuyu kuşbakışı inceleyen bu makale bilgi seviyeniz ne aşamada olursa olsun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) Bozukluğu hakkındaki birçok sorunuza cevap verebilir. Bu konuya başlamada size temel bilgi verir. Ayrıca daha derin bilgiler, öneriler ve uzman görüşlerini de makalede okuyacaksınız.

Çocuğunuzun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) olma ihtimalinden dolayı endişeliyseniz, size bu konuda takip edeceğiniz adımları sunuyoruz ya da çocuğunuza Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) tanısı konulduysa bununla ilgili neler yapabileceğinizi makalede bulabilirsiniz.

(DEHB) Nedir?

Yönetsel işlevler olarak bilinen bir grup anahtar becerileri ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Yönetsel işlevler odaklanma yeteneği, planlama becerisi, kısa süreli belleği kullanma ve diğer yönetsel becerileri kapsayan bir terimdir.

Beynin anatomik yapısı ve donanımındaki gelişimsel farklılıklardan kaynaklanır. Genelde gen ile nesle aktarılır, kalıtsaldır. Herkes bir kez veya daha fazla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtilerini taşır. Ancak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulması için, çocuklar akranlarına nazaran bu problemlerle daha fazla zorluk yaşaması gerekir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan çocuklar okulda, evde ve arkadaşlık kurma gibi birden fazla alanda da zorluk yaşarlar.

Türkiye'de çocukların yaklaşık %13'ünün Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olduğunu tahmin edilmektedir. Uzunca bir dönem Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun özellikle erkek çocuklarda görüldüğü düşünüldü. Ancak araştırmalar bu belirtilerinin bazı insanlarda yetişkinliğe kadar sürdüğünü, kadınların  erkekler kadar bu hastalığa sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar yönetsel işlevlerin odaklanma, dürtü kontrolü ve diğer becerilerden sorumlu olan anahtar alanlarda zorluk yaşarlar.

İşte yaşanan bu zorlu alanlar şunlardır:

Kısa süreli belleği kullanma

Esnek düşünebilme

Duyguları yönetme

Öz düzenleme

Organizasyon ve planlama

Çocuklar büyüdükçe bazı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(Dehb) belirtileri azalmasına ya da kaybolmasına rağmen, çocukların çoğunda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu görülmez. Bütün bunlara rağmen, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu görülen belirtileri azaltmaya yardımcı olabilecek tedaviler mümkündür ve ayrıca okulda daha kolay öğrenmeyi sağlayan destek eğitimler de bulunmaktadır.

Daha Derin Anlamak İçin:

Çocuğunuzun gözlerinden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nu anlamak için benzersiz bir simülasyon (benzetim) yapmayı deneyin.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkındaki yaygın sorulara cevap bulun.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu başarı hikayelerini keşfedin.

DEHB' nin Belirti ve Bulguları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun ana belirtileri dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Bununla birlikte hastalığı taşıyan her çocukta farklı özellik gösterebilir. Bazı belirtiler değişebilir veya çocuk büyüdükçe ortadan da kalkabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarla ilgili klişeler şunlardır; her zaman hareketlidir, dürtüsel ve hiperaktiftir, evde ve okulda genelde davranış problemi yaşarlar.

Fakat Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bazı çocuklar bu belirtilerden hiçbirisini taşımaz. Onların sadece dikkatsizlik problemleri vardır. Bu çocuklar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Dikkatsiz Tipi olarak tanılanabilir (Ayrıca, DEB (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) ya da Hiperaktif olmayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olarak da adlandırılabilir).

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu özünde yönetsel işlevlerle ilgili bir sorundur. Bundan dolayı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar genelde aşağıdaki konularda zorluk yaşar:

Zaman yönetimi

Düzen kurma ve düzenli kalma

Duyguları yönetme

Dikkatini verme ve bir şeyleri hatırlama

Dikkatini bir şeyden başka bir şeye verme (değiştirme)

Verilen görevlere başlamak

Söylemeden ya da bir şeyleri yapmadan önce düşünme

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun bir belirtisi çok kafa karıştırıcıdır. Odaklanma eksikliği olan çocuklar çoğu zaman "aşırı odaklanma" gösterebilir veya çok ilginç buldukları görev veya aktivitelere çok iyi odaklanabilirler.

Örneğin; bir çocuk spor yaparken ya da el becerisiyle uğraşırken saatlerce ona odaklanabilir veya çocuklar isimlerini çağırdığınızda duymayacak kadar video oyunlarına ya da televizyona aşırı şekilde odaklanabilirler.

Çocuklar okul ödevlerinin önemli olduğunu bilseler bile ona odaklanmak çok zordur. Bu ise işin aslı öyle olmasa da "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bir irade problemidir" gibi gözükebilir. "Yapmama" ile "Yapamama" arasında büyük farklılık vardır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bir çocuğun beyni odağı değiştirmede daha fazla zorluk yaşar.

Bazı çocuklar okul öncesinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtilerini taşırlar. Ancak 3-4.sınıfa kadar açık ve net bir belirti yoktur. Bazı çocuklar ortaokul ya da lisede zorluklarla yüzleşinceye kadar bu belirtileri göstermezler. Bunun nedeni okulda sınıf seviyesi arttıkça yönetsel işlevlerin-organize etme, planlama ve zaman yönetimi- yoğunlaşmasından olabilir.

Siz veya çocuğunuzun öğretmeninin farklı sınıf seviyelerinde fark edebileceği bazı belirtiler şu şekildedir:

Okul öncesi-2. Sınıf

Yönergeleri görmezden gelir ya da onlara uymaz.

Eşyalara izinsiz dokunur.

Kolay bir şekilde ve aşırı hayal kırıklığı yaşar.

Durması ve dinlemesi için sürekli hatırlatmak gerekir.

Göreve/ödeve başlamada zorluk yaşar.

Sessiz olması beklenen zamanlarda kalkar, yerinde duramaz ve konuşur.

3. Sınıf-7. Sınıf

Hayal dünyasında yaşıyor gibi görünür, dikkati dağınıktır ve dikkati kolaylıkla dağılır.

Nesneleri sık sık unutur veya kaybeder.

Genelde sabırsızdır.

Ev ödevlerini getirmeyi ya da teslim etmeyi unutmaya meyillidir.

Bir şeyleri yapmadan önce sonucunu düşünmez.

Makul bir vakitte görevleri bitirmez.

Ergen

Organize olma ve yapılacakları şeyleri öncelemede zorluk yaşar.

Çoğu zaman dürtüsel davranır.

Yerinde duramaz ve çok fazla konuşur.

Görüşme saatlerine uyma ve görevleri tamamlama konusunda zorluk yaşar.

Genelde metinleri tekrar okur ya da yönergelerin tekrarlanmasına ihtiyaç duyar.

Genelde görevleri yaparken aceleyle davranır ve sık sık hata yapar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çoğu çocuk görevleri aceleyle yaparken, diğerleri aslında öbür çocuklardan daha yavaş yapar. Yavaş yapma genelde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda yaygındır. Kendi akranlarına nazaran görevleri tamamlamak ya da bir şeyleri açıklamak daha zordur. Ayrıca Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar aşağıda okuyacağınız öğrenme farklılıklarına sahip olabilmektedir.

Daha Derin Anlamak İçin:

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan erkek çocukların kız çocuklarına kıyasla rahatsızlığı nasıl yaşadıklarını öğrenin.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile yalan söyleme arasındaki bağlantıyı kavrayın.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bazı çocukların neden dikkat çekmeye ve sınıfın komiği olmaya çalıştıklarını araştırın.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Eş Zamanlı Ortaya Çıkabilen Diğer Problemler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu öğrenmeyi etkiyebilse de öğrenme güçlüğü değildir. Ancak DEHB genelde disleksi (okuma güçlüğü), diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) ve disgrafi (yazı yazma güçlüğü) gibi öğrenme bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkar. DEHB olan çoğu çocuk ayrıca kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığına ait problemlerle mücadele etmektedir.

Aşağıda DEHB ile birlikte ortaya çıkan ve DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU için doğru olmayan bazı sorunlar verilmiştir:

Yönetsel işlev bozukluğu ve DEHB arasında çok yakın bir ilişki vardır. Aslında DEHB belirtileri ve zorlukları yönetsel işlevlerle ilgili sorunlardır. Dikkat sorunu, öz-denetim, hafıza ve organizasyon genelde zayıf yönetsel beceriler nedeniyle ortaya çıkar.

DEHB ile yönetsel işlev sorunları arasındaki farklılıkları öğrenin.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda disleksi %20-%40 arasında görülür. Bu yaygın öğrenme bozukluğu okuma yeteneğini etkiler. Disleksi matematik, heceleme ve yazma gibi diğer öğrenme becerileriyle de çakışır.

DEHB ile disleksinin birlikte nasıl olduğunu anlatan bir uzman konuşması dinleyin.

Diskalkuli ve disgrafi de DEHB olan çocuklarda yaygındır. Diskalkuli matematiksel öğrenme güçlüğü, disgrafi yazma güçlüğüdür.

Diskalkuli ve disgrafi hakkında daha fazla şey öğrenin.

Yavaş işlem hızı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun bir parçası değildir fakat ekstra zorluklar getirebilir. İşlem hızı çocukların yönetsel işlevler becerilerini nasıl kullandığını anlatan bir motora benzer. Yavaş işlem hızına sahip çocuklar göreve başlamada, odaklarını sürdürmede ve nasıl yaptıklarını izlemede daha fazla zorluk yaşarlar.

Yavaş işlem hızı ile ilgili daha fazla bilgi öğrenin.

Duyusal işlem sorunları bazı DEHB'li çocuklarda görülebilir. Bu çocuklar duyularına gelen girdileri yönetmede zorluk yaşarlar. Koku, ses, tat ve dokunma gibi şeylerin etkisine kapılabilirler.

DEHB ile duyusal işlem sorunları arasındaki farklılıkları öğrenin.

İşitsel süreç bozukluğu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'na benzeyebilir. Çünkü yönergeleri takip etme ve insanlarla konuşmada zorluk yaşama her ikisinin de belirtisi olabilir. Fakat belirtileri birbirine benzese de bu iki sorun çok farklıdır.

İkisinin arasındaki farkı öğrenin.

Sözel olmayan öğrenme güçlükleri sosyal becerileri etkiler. DEHB’li çocuklar genelde sosyal beceriler konusunda zorluk yaşarlar ve bu iki sorun birlikte gerçekleşebilir.

Sözel olmayan öğrenme güçlükleri ile DEHB arasındaki farklılıkları öğrenin.

Kaygı ve depresyonun her ikisi de yaygın olarak DEHB ile eş zamanlı ortaya çıkar. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olmayanlara göre ruh sağlığı sorunları yaşama riski daha fazladır.

Kaygı ile DEHB ve depresyon ile DEHB arasındaki bağlantı hakkında okumalar yapın.

Daha Derin Anlamak İçin;

DEHB ile eş zamanlı oluşabilecek öğrenme güçlüklerinin değerlendirilmesi konusunu öğrenin.

Erken tanıdan sonra öğrenme güçlüklerinin gözden kaçırma riski hakkında okumalar yapın.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU'nun Muhtemel Nedenleri

Son birkaç yılda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun muhtemel nedenlerini araştıran çok fazla sayıda araştırma mevcuttur. Beyin görüntüleme çalışmalarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan ve olmayan insanların beyin anatomileri ve bağlantıları incelenmiştir.

Araştırmalar beyin gelişiminin çok benzer özellikte olduğunu ortaya koymuşlardır. Fakat Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda beyinlerinin belirli bölgelerinde 3 yıl gelişmede gecikme olmaktadır. Bu bölgeler yönetsel işlevlerle ilgilidir. Bu yüzden DEHB'li çocuklar kendi yaşlarından 1-3 sene daha küçükmüş gibi davranırlar.

Araştırmalar ayrıca beynin bazı kısımlarının arasındaki iletişimde belli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu iletişimde görev alan beyin kimyasallarının davranışlarında da farklılıklar bulunmuştur.

Bu farklılıkların zeka ya da IQ ile bir ilişkisinin olmadığını bilmek önemlidir. DEHB'li çocuklar da Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olmayan çocuklar kadar zekidir.

Kalıtımın da rol oynadığı görülmektedir. Araştırmalar DEHB’nin aileden gelen genlerle ortaya çıktığını göstermektedir. Ebeveynlerden en az birisi DEHB'li ise çocuğun Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olma ihtimali dörtte birdir ve diğer yakın aile fertlerinde de varsa bu ihtimali güçlendirir.

2018 | dehb | Büyük

DEHB Nasıl Tanılanır? Nasıl Tespit edilir?

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu'nu tanılayabilen bir kan testi ya da görüntüleme testi yoktur. Onun yerine, değerlendiriciler bir çocukta DEHB olup olmadığını belirlemede çeşitli araçlar kullanırlar. Bir tanesi çocuğun davranışları hakkında bir ankettir (standart oranlama ölçeği). Diğeri çocuk ve ailesi ile klinik mülakatıdır.

Ailelerden çocuğunun sağlık, geçmiş ve şimdiki zamanının ayrıntılı öyküsü istenir. Klinikte ayrıca çocuğun okulda, evde ve sosyal ortamlarda nasıl davrandığını anlatmaları istenir.

Değerlendirmenin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve çocuklardaki diğer rahatsızlıklardan anlayan bir uzman tarafından yapılması gerekir.

DEHB'yi tanılayabilen uzmanlar aşağıda verilmiştir:

Çocuk doktoru (pediatr)

Çocuk ve ergen psikiyatristi

Gelişimsel pediatr

Çocuk nöropsikologu

Psikiyatrist

Klinik psikologu

Lisanslı sosyal hizmet uzmanı

Lisanslı ruh sağlığı danışmanı

Lisanslı evlilik ve aile terapisti

Bu uzmanların çoğu DEHB ile eş zamanlı ortaya çıkabilen sorunları da değerlendirebilir. Bu sorunlar öğrenme ve ruhsal sorunlarla ilgili olabilir.

DEHB Konusunda Uzmanlar Nasıl Yardımcı Olabilirler?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar konusunda uzman yelpazesi geniştir. Uzmanlık alanlarına ve kattıkları düzenlemelere göre nasıl yardımcı olurlar? DEHB'li çocuklara yardımcı olan uzmanların yaygın olarak yaptıkları şeyler aşağıda verilmiştir.

Psikologlar, lisanslı zihin sağlığı danışmanları, sosyal hizmet uzmanları ve lisanslı evlilik ve aile terapistleri çocuklara ve ailelere Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu'nu anlama konusunda yardımcı olabilir ve belirtileri iyileştirmek için stratejiler geliştirebilir. Bu tutum ve davranış geliştirmede çocuklara yardım etmek için bilişsel (kognitif) davranış terapisi ya da oyun terapisi uygular. Ayrıca çocuğun olumsuz davranışını ve alışkanlıklarını olumluya dönüştürmek için de davranış terapisi yaparlar.

Sağlık hizmetleri uzmanları DEHB ilaçları yazıp onları takip etme yetkisi vardır. Çocuğunuz için ayrıca doğru çeşidini, dozajını ve zamanlamayı bulana kadar ilaç tedavisi yaparlar. Bunu yapmak DEHB'nin yan etkisini azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir. İlaç tedavisi DEHB'yi iyileştirmez. Ancak %80 oranında Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun belirtilerini iyileştirebilir.

Okul psikologları okulda planlama desteği ve müdahaleler konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca çocuklarla akademik, sosyal beceriler ve davranış yönetimi konusunda doğrudan çalışırlar.

Özel eğitim öğretmenleri davranış müdahale planları geliştirebilirler. Ayrıca akademik ve sosyal beceri, davranış yönetimi konusunda çocuklarla çalışabilirler. Bu öğretmenler bazen özel eğitim hizmetleri sunarlar ve organizasyon becerilerini öğretirler.

Eğitim terapistleri (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) çeşitli becerileri geliştirmede yardımcı olurlar. Öğretilen spesifik konu alanlarına odaklanabilirler. Ayrıca organizasyon becerilerini öğretir ve temel dil becerilerini kazanmada yardımcı olurlar.

Organizasyon koçları çocuğunuza özel olarak tutabileceğiniz danışmanlardır. Çocuklarla organizasyon ve zaman yönetimi becerileri oluşturma konusunda çalışırlar. Ayrıca çalışma becerileri konusunda da çalışırlar.

Daha Derin Anlamak İçin:

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU tedavisi hakkında okumalar yapın.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ilaç tedavisi konusunda bir rehber keşfedin.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU'te alternatif tedaviler konusunda araştırmalar yapın.

Siz Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk büyütmenin çok zorlukları (ve ödülleri) vardır. Ancak ona destek sunabileceğiniz bazı yöntemler ve önemli becerileri edinmesine yardımcı olabileceğiniz yollar vardır. Ayrıca çocuğunuzun öz-saygısını ve dayanıklılığını geliştirebilirsiniz.

Çocuğunuz DEHB'nin bazı belirtilerini yönetip o eksikleri başarıya dönüştürebilir. Yardım edebileceğiniz konular aşağıda verilmiştir:

DEHB'nin ne olduğunu ve ne olmadığını anlayın.

Çocuğunuzun odaklanmasını geliştirmek için temel yöntemler keşfedin.

Çocuğunuzun ilgisine göre yerinde duramayacağı bir hobi/ilgi alanı bulun.

Çocuğunuzun yönergeleri takip etmesi konusunda yardımcı olmak için öneriler alın.

Çocuğunuzun telefonu kullanma süresini yönetmede ona yardımcı olun.

Çocuğunuzun dikkatini çeken konularda yardımcı olması için bir öğretmen araştırın.

Çocuğunuzun kızgınlığı ve hayal kırıklığını yönetmeyi öğrenmesine yardım edin.

Çocuğunuzun ödevleri ağırdan alarak yapmasına yardım etmek için çeşitli yöntemler bulun.

Daha çok fikir için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu stratejilerini evde deneyin.

Sizin de desteğe ihtiyacınız olacaktır.

DEHB'li çocuklara ebeveynlik yapma hakkında diğer insanların bildikleri konusunda okumalar yapın.

Kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ailede stresle baş etmek ve kendinize zaman ayırmak için yöntemler geliştirin.

Ana fikirler

DEHB odaklanma, öz denetim ve diğer becerileri etkileyen yaygın bir durumdur.

DEHBli çocukların tedavisine yardımcı olan geniş yelpazede uzmanlar vardır.

DEHB'li çocuk büyütmek zor olabilir fakat okulda ve hayatta çocuğunuzun başarmasına yardımcı olacak birçok yol, yöntem vardır.  FACEBOOK YORUMLARI