Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivitenin Sebepleri Nelerdir?

Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivitenin Sebepleri şu an için gizemini koruyor.

Her ne kadar DEHB beyinsel bir bozukluk olarak düşünülse de, Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre beyinde Dikkat eksikliği hiperaktivitenin varlığını veya yokluğunu açıklayacak belirli bir anormallik yok.

DEHB’nin biyolojik bir belirtisi yok, beyinde yeri yok ve bu nedenle derecesini belirlemek mümkün değil. Şu anki araştırmalar birkaç etkenin tetikleyebileceğini belirtiyor.

Öğrenme bozukluğu, düşük özgüven veya zıtlaşma davranışlarıyla karıştırıldığından doğu tanı koymak uzman profesyoneller için bile zor.

Araştırmacılar beyin taramaları kullanarak normal kabul edilen ve Dikkat eksikliği hiperaktivite olan kişilerin beyinlerinde yapısal ve işlevsel beyin farklılıkları olduğunu bildiriyorlar. Tarama ve beyin dalgası haritası veya QEEG gibi teknikler henüz yeni teknolojiler olduğundan daha çok araştırma yapılması gerekmektedir. Düzensiz beyin dalgalarının dikkat sorunlarına veya DEHB’ye neden olduğu görüşüne dayanıyorlar. Elbette bu, teorilerden sadece biridir.

Diğer teoriler arasında olanlar:

• Daha düşük beyin hacmi nedeniyle gelişimsel gecikmeler.

• Çevresel toksinler.

• İrsiyet.

• Nörotransmiter aksaklığı (beyin kimyasının çalışmaması).

• Beyin hasarı.

Bilim insanları, bazı çocukların beyinlerinin diğerlerine göre daha yavaş geliştiğini keşfettiler; ortalama 3 yıllık gelişimsel gecikme. Bu bir ön araştırma ve DEHB tanısı konmuş çocukların %20’si için geçerli olabilir. Bu teoriyi kanıtlamak için araştırmaya devam etmek gereklidir.
Britanya’daki araştırmacılar, çevresel toksinlerin insan beyni üzerine etkileri üzerine kayda değer araştırmalar yaptılar. Araştırmalara göre kurşun, cıva ve poliklorlanmış bifeniller gibi toksinler DEHB semptomlarına neden olabiliyor.

DEHB genetik olarak (irsi) da aktarılıyor olabilir. Birinci derece aile üyeleri DEHB’e daha yaktın oluyorlar. Örneğin ikizlerin birinde DEHB varsa diğerinde de görülme ihtimali %93. Eğer ebeveynlerden birinde DEHB varsa, çocuğunda görülme ihtimali %25.

DEHB ve irsiyet üzerine araştırmalara rağmen, bu konudaki veriler temelde gözleme dayalı. Bazı araştırmalarda DEHB ve belirli genlerle ilgili çelişen veriler olduğundan, daha fazla uzun süreli araştırmalara gerek olduğu kesin.

Bazı araştırmacılara göre, beyin kimyası düzgün çalışmadığında dikkat bozuklukları meydana geliyor. Beyin, birbirlerine kimyasal (nörotransmiter) göndererek haberleşen hücrelerden oluşur. Bazı bilim insanları, bu kimyasalların gönderiminin düzgün olmaması hâlinde DEHB’in ortaya çıkabileceğini düşünüyorlar.

Bazı bilim insanları, DEHB olan insanların beyinlerinde bazı bölgelerin düzgün işlemediğine inanıyorlar. İnternette aratılması hâlinde, DEHB olan bir kişide beynin belli bölgelerinin işlemediğini (hasarlı veya düzgün çalışmayan) gösteren araştırmalar bulunabilir.

Kimse DEHB’nin neden olduğunu bilmiyor. Saç rengi, çarpık diş veya çil gibi aile bireylerinden aktarılan normal bir özellik de olabilir.

Birçok etkenden kaynaklanıyor olabilir. İnsan özelliklerinin çeşitliliğini ve çevreden nasıl etkilendiklerini daha iyi anlamadan, DEHB’nin sebepleri gizemini koruyacaktır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite DEHB Gerçek Bir Hastalık Değil  FACEBOOK YORUMLARI