Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Bilişsel Ağ Kurma

Şimdi biliyoruz ki beyin nöral ağlar aracılığıyla farklı parçalarıyla iletişim kurar. Bunu, bilgisayarınızın internet aracılığı ile başka bilgisayarlara bağlı olması gibi düşünebilirsiniz. Ne var ki tel kablolar yerine beynimizde kablolama, hücreler tarafından yapılır. Bu kablolama, beynin çalışmasını sağlar. Diğer bütün şeylerle birlikte bu sinirsel ağlar görmemizi, duymamızı, düşünmemizi ve iletişim kurmamızı sağlar.
Dikkat Bir Beceridir
Dikkat, beyin hücrelerinin ve bunların kurduğu ağların uyum içinde senkronize bir şekilde çalışması olarak düşünülebilir. Yani dikkat bir orkestranın şefi gibidir. Northwestern Üniversitesi araştırmacılarından Yee Joon Kim’e göre her bireysel müzisyen kendi tonlarını çalıyor ancak şef orkestranın karşısına geçtikten sonra birlikte çalmaya başlıyorlar, buradaki her müzisyen beyindeki bir sinir hücresini ifade ediyor.
Psikoloji profesörü Satoru Suzuki’ye göre dikkat sadece nöronları senkronize etmiyor ayrıca daha net bir şekilde çalışmalarını sağlıyor. “Dikkat, bu bütün nöronlarla birlikte koordinasyon sağlıyor böylece çevredeki değişimleri daha net takip ediyor.”
DEHB’li bireylerde eksik olan dikkati kontrol etme becerisidir. Onların şefi, orkestrayı yönetmekte biraz zorlanıyor.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
DEHB, birçok şeyin yanlış isimlendirilmesidir. DEHB’li bireylerin gerçekte dikkati eksik değildir. DEHB’li bireylerin eksikliği dikkat üzerindeki kontroldür. Bu, onların dikkatinin birçok uyarana dağılmasına sebep olur. Diğer bir ifadeyle, onların orkestra şefleri, orkestralarını yönetmekte zorlanırlar.
Focus Training Nasıl Çalışır
Focus Training’in nasıl çalıştığını anlamak için öğrenme süreci sırasında sinirsel ağların nasıl kurulduğunu anlamak önemlidir.
Güncel araştırmalar açıkça göstermektedir ki beynimiz öğrenme ve çevremizden dolayı sürekli değişmektedir. Bu sürece nöroplastisite denir. Basitçe ifadeyle, yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz değişir. Beyin öyle muhteşem bir araçtır ki tam olarak çalışmadığı zaman telafi etme becerisine sahiptir.
Focus Training öğrencileri gerçekte dikkati kontrol eden şefi kontrol etmek için eğitim alır. Beyin, ona yönerge verdiğimiz zaman değişir. Bu, okul öncesinden üniversite sonrasına kadar bütün eğitim süreçlerinin temelidir. Şimdiye kadar, dikkat öğretilmesi imkansız bir şeydi çünkü bir kalem gibi somut değildi. Focus Training öğrencileri ekrandaki karakterleri sadece dikkatleriyle kontrol ederek gerçek zamanda dikkatlerini görebilirler. Şimdi, dikkat somut ve kontrol edilebilir bir şey.
Alıştırma Mükemmeli Getirir
Dikkat becerilerini tam olarak öğrenmenin tek yolu atletlerin yaptığı gibi tekrar tekrar alıştırma yapmaktır. Eğer futbol oynuyorsak, mükemmel şut için şut çalışmasını defalarca yaparız. Basket şutlarını da aynı şekilde yaparız.
Focus Training, öğrencilere dikkat üzerinde ustalaşana kadar alıştırma yapma olanağı tanır. Focus Training, ayrıca, dikkat sorunlarından dolayı sahip olamadıkları becerileri öğretir. Ayrıca, Focus Training’da, organizasyon sorunları, görev bitirme, dikkat dağıtıcıları önemsememe, öğretmeni izleme ve hafıza da ele alınır.
Beyin, ciddi seviyede dikkat sorunları olsa da dikkat becerilerini geliştirebilir ve bunu herhangi diğer bir beceriyi öğrendiği gibi öğrenebilir. Ancak bu, zaman, alıştırma ve tutarlılık gerektirir.
Focus Training, dikkat etmeyi ve daha fazlasını öğrenmeniz için gerekli araçları sunar.