Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm

Akademik Geri Bildirim

Focus Training eğitim sistemi, akademik geribildirimi kullandığı için çok güçlüdür. Akademik geribildirim, geribildirim teknolojisi ile kanıtlanmış eğitim metodolojisinin ve davranış şekillendirme tekniklerinin bütünleşmiş halidir.
Diğer bir ifadeyle, akademik geribildirim, Focus Training öğrencilerine, bilişsel beceriler geliştirmek ve davranışlarını şekillendirmek için video oyunlarını yalnızca dikkatleriyle kontrol etmelerini sağlayarak, dikkatlerini gerçek zamanda görmeleri sağlar. Ayrıca akademik geribildirim, öğrencilerin dikkat ve davranış arasında direkt bir bağ olduğunu görmelerini sağlar. Örneğin, kıpırdanma, dikkati azalttığı için Focus Training oyunlarının durmasına sebep olur.

Alıştırma Yapmak Mükemmeli Getirir

Odaklanmayı artırmak için kişi odaklanma becerileri üzerine alıştırma yapmalıdır. İşte ve okulda performansı artırmak için kişi gerekli bilişsel beceriler üzerine alıştırma yapmak zorundadır. Tekrar ve tutarlılık sayesinde kişi uzmanlık ve kalıcılık kazanır. Bu akademik geribildirimin temelidir.
Akademik ve profesyonel başarı, ağırlıkla, iyi dikkat, görsel takip, görev zamanı, kısa süreli hafıza sıralaması ve ayrımcı işleme dayanır. Bu beceriler olmadan, okuduğunu anlamadan basit bir şeyi hatırlamaya kadar her şey çok zor olur. Bu yüzden, yeterliliği artırmak ve bu becerilerin transferini sağlamak için bu beceriler isteğe bağlı olarak uygulanabilecek seviyeye gelene kadar tekrar edici alıştırma yapmak gerekir. Akademik geribildirim, kullanıcının alıştırma yapmasını ve gerçek zamanda odaklanmalarını geliştirmede ne kadar ilerlediklerini görmelerini sağlar.

Akademik Geribildirim Neden Video Formatı Kullanır?
Dikkat sorunu yaşayan çocuklar ve yetişkinler, video oyunlarını kolayca oynayabilirler. Bunun sebebi, bu oyunlar çok aşırı derecede duyular için uyarıcı doludur. Maalesef, bu oyunlar eğlenceli olmasına rağmen dikkat ile ilgili bir şey öğretmez hatta dikkat dağınıklılığını pekiştirir.
Dikkati toplama, öğrenme ve odaklanma için çok önemlidir. Sınıflar, evler ve iş yerleri o kadar duyuları uyarıcı ortamlar oluşturmaz bu yüzden oyunlarla yarışamaz. Dinleme, okuma ve yazma birçok kişi için yeterince uyarıcı etkinlikler değildir.
Focus Training, odaklanmaya yardımcı olmak için işitsel ve görsel öğeler taşıyan düşük uyaranlı video formatında video oyunları sunar. Sonuçlara ulaşılabilmesi için davranışlar ve hareketler, koç tarafından izlenir.

Zayıf Dikkat Öğrenmeyi Zorlaştırır
Nasıl öğrendiğimizi aşağıdaki tablo gösterir.
Öğretmen
Öğrenme yöntemi, içerik ve öğrenme malzemelerinin organizasyonunu da içeren bir kısım davranış serileridir. Neyin nasıl öğrenildiğini, öğretmen ve öğrencinin özelliklerini ve öğrenme ortamını da kapsar. Örneklerden bazıları: hazırlayıcı etkinlikler, bilgisayar üzerinden eğitim, yönergelerin tekrarı, örnek verme vb.
Öğrenci/Öğrenen
Öğrencinin özellikleri şunları içerir: bütün var olan bilgileri, biliş ötesi becerileri, hafıza becerileri ve zorlandığı alanlar.
Öğrenme Süreci
Öğrenme süreci, sağlanan verileri alabilmesi için öğrencinin mümkün olduğu kadar çok ve sırasıyla öğretim yöntemlerine dikkat etmesini gerektirir. Eğer bu gerçekleşirse, öğrencinin önceki bilgisini yenisiyle bütünleştirip organize etmesine sebep olan bilgilerin bilişsel işlemlenmesi gerçekleşir. Dikkat sorunu yaşayan bir kişi genelde öğrenme için gerekli başka becerilerde de zorluk yaşamaktadır yani tek sorun dikkat değildir. Zayıf dikkat, bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya transferini engeller. Sonuç, unutkanlıktır.
Bilişsel Sonuçlar
Bilişsel sonuçlar, öğrencinin bilgi veya bilgiyi alma, prosedürler ve stratejileri içeren hafıza sistemindeki değişimlerdir. Bu bilgiyi anlamayı içerir. Bunu, çarpım tablosundaki işlemleri ezberlemekle karşılaştırın. Bu, öğrenci sınıf çalışmalarına dikkatini veremediği zaman çok zor olmaktadır.
Sonuç Performansı
Sonuç performansı, becerileri hatırlamayı ve becerilerin yeni görevlere transferini içeren kullanıcının gerçek performansı ya da davranışsal değişimleridir. Bunu, çarpım tablosunu markette kullanmayla karşılaştırın. Dikkatinizi veremiyorsanız bunu yapmak çok zordur.
Akademik geribildirim, dikkati bir zorluk haline getiren az gelişmiş sinirsel ağları geliştiren bir yöntem sağlayarak öğrenme sürecini, bilişsel sonuçları ve sonuç performansını güçlendirir. Bu, daha iyi akademik ve iş performansını, sosyal performansı ve daha iyi özgüveni getirir.